Yazar Detayları

KARADOĞAN, Tahsin Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Isparta

  • Cilt 3, Sayı 2 (2008) - ARAŞTIRMALAR
    Doğal Olarak Yetişen Tatlı Rezene (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce)’nin Farklı Büyüme ve Gelişme Dönemlerinde Uçucu Yağ Miktarı ile Bileşenlerinin Belirlenmesi
    Özet  PDF
  • Cilt 3, Sayı 2 (2008) - ARAŞTIRMALAR
    Bazı Makarnalık Buğday Genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesinin Taban ve Kıraç Arazi Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
    Özet  PDF


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009