Yazar Detayları

DEMİRCAN, Vecdi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Isparta

 • Cilt 1, Sayı 1 (2006) - ARAŞTIRMALAR
  Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 1, Sayı 1 (2006) - ARAŞTIRMALAR
  Afyon İli Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Kesif Yem Oranının
  Özet  PDF
 • Cilt 1, Sayı 2 (2006) - DERLEMELER
  Isparta İlinin Tarımsal Yapısı, Üretimi ve Gelişme Potansiyeli
  Özet  PDF
 • Cilt 1, Sayı 2 (2006) - ARAŞTIRMALAR
  Türkiye’de 2000 Yılı Sonrası Uygulanan Tarım Politikalarının Yansımalarına İlişkin Üretici Görüşleri Üzerine Bir Araştırma
  Özet  PDF
 • Cilt 4, Sayı 1 (2009) - ARAŞTIRMALAR
  Üreticilerin Kimyasal Gübre Kullanımında Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi
  Özet  PDF


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009