Yazar Detayları

MUT, Zeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Samsun

  • Cilt 1, Sayı 1 (2006) - ARAŞTIRMALAR
    Tritikale (XTriticosecale Wittmack) Hatlarında Kuru Ot Ve Tohum Verimi İle Bazı Tarımsal Özellikler
    Özet  PDF


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009