Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 1 (2011) 22-42 Günlük Yaştaki Dişi Etlik Piliçlerin Treonin İhtiyacı Özet   PDF
Tugay AYAŞAN, Ferda OKAN
 
Cilt 10, Sayı 1 (2015) Adaçayı (Salvia Officinalis) Bitkisinin Farklı Nem Düzeylerinde Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Deniz YILMAZ, Mehmet Emin GÖKDUMAN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012) Adıyaman İlinde Yetiştirilen ‘Hicaznar’ Nar Çeşidinin Depolama Sürecindeki Kalite Değişiminin Belirlenmesi Özet   PDF
Fatih ŞEN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2006) Afyon İli Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Kesif Yem Oranının Özet   PDF
Hayati KÖKNAROĞLU, Hasan YILMAZ, Vecdi DEMİRCAN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2015) Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi Patates Ekim Alanlarında Toprakların Verimliliği ve Bitkilerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi Özet   PDF
Erdem ÇETİN, Figen ERASLAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2012) Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisi İçin Bir Yaprak Alani Tahmin Modeli Özet   PDF
Cahit ERDOĞAN
 
Cilt 12, Sayı 2 (2017) Alphonse Lavallée Üzüm Çeşidinde Borik Asit Uygulamalarının Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri Özet   PDF
Özlem ARAS AŞCI, Zehra BABALIK, Tunhan DEMİRCİ, Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
 
Cilt 10, Sayı 2 (2015) Alternatif Gübrelerin Buğday Ununda Bazı Fizikokimyasal Özelliklere Etkisi Özet   PDF
Burhan KARA
 
Cilt 8, Sayı 2 (2013) Alternatif Gübrelerin Ekmeklik Buğdayın Tane Verimi, Verim Komponentleri ve Kalite Özelliklerine Etkileri Özet   PDF
BURHAN KARA, HÜLYA GÜL
 
Cilt 11, Sayı 2 (2016) Altın Çilek Çeşnili Zeytinyağı Üretiminde İşlem Koşullarının Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ve Optimizasyonu Özet   PDF
Latife DALGIÇ, Gülcan ÖZKAN, Erkan KARACABEY
 
Cilt 4, Sayı 2 (2009) Anaç ve Çeşidin Elmanın Mineral Beslenmesine Etkisi Özet   PDF
Zeliha KÜÇÜKYUMUK, İbrahim ERDAL
 
Cilt 9, Sayı 1 (2014) Ananasın Mikrodalga ile Kurutulması ve Uygun Kuruma Modelinin Belirlenmesi Özet   PDF
MURAT SARI, SEVİL KARAASLAN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012) Ankara Ekolojik Kosullarında Farklı Azot Dozlarının Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi Özet   PDF
DURAN KATAR
 
Cilt 4, Sayı 2 (2009) Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de Varyasyon Oluşturmak Amacıyla Kullanılabilecek Gama (Co60) Dozunun Belirlenmesi Özet   PDF
Mehmet Demir KAYA, Suay BAYRAMİN, Fatma KAYAÇETİN, Duran KATAR, Ali ŞENAY
 
Cilt 11, Sayı 1 (2016) Aspirde ekim zamanı, çeşit ve verim ilişkisi Özet   PDF
Mehmet ÖZ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2011) Aspirde Geliştirilen Rekombinant Saf Hat Populasyonunun Genetik Harita Populasyonu Olarak Kullanma İmkanlarının Araştırılması Özet   PDF
Muhammet TONGUÇ, Sabri ERBAŞ, Hasan BAYDAR
 
Cilt 8, Sayı 2 (2013) Aydın İlinde Kamu Alanında Görev Yapan Tarımsal Yayım Personelinin Kişisel Performanslarının İncelenmesi Özet   PDF
RENAN TUNALIOĞLU, GÖKHAN ÇINAR
 
Cilt 10, Sayı 1 (2015) Azot ve Kükürt Gübrelemesinin Pamuk Büyüme ve Verimine Etkisi-I Özet   PDF
Özgül GÖRMÜŞ
 
Cilt 11, Sayı 1 (2016) Ağlasun Orman İçi Meralarının Verim ve Kalitesinin Belirlenmesi Özet   PDF
Mevlüt TÜRK, Ferit ÖZEN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2015) Çiftlik Gübresi ve Yeşil Gübre Kullanımının Taze ve Kuru Börülce Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Didem TOY, Hüsnü ÜNLÜ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2011) Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesinde Organik Selenyumun Önemi Özet   PDF
Tugay AYAŞAN, Mikail BAYLAN
 
Cilt 9, Sayı 1 (2014) Çitlenbik (Celtis australis L.) Odun Çeliklerinin Köklendirilmesi: IBA Dozlarının ve Çitlenbik Tiplerinin Etkileri Özet   PDF
MELEKBER SÜLÜŞOĞLU, AYSUN ÇAVUSOGLU
 
Cilt 9, Sayı 1 (2014) Çukurova Bölgesinde Kükürt Kaynak ve Dozlarının Pamuk Verimine Etkisi Özet   PDF
ÖZGÜL GÖRMÜŞ
 
Cilt 11, Sayı 1 (2016) Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Cemal KURT, Halil BAKAL, Bihter ZAİMOĞLU ONAT, Leyla GÜLLÜOĞLU, Halis ARIOĞLU
 
Cilt 11, Sayı 2 (2016) Çukurova Koşullarda Bazi Atdişi Misir Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi Özet   PDF
Ersin DEMİR, Ömer KONUŞKAN
 
Toplam 264 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009