Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012) Büyükbaş Hayvan Barınaklarındaki Gübrelikler ve Su Kaynaklarına Olan Durumlarının İncelenmesi Özet   PDF
Mehmet ÇAYIR, Atılgan ATILGAN, Hasan ÖZ
 
Cilt 12, Sayı 1 (2017) Besi Sığırcılığı Üretim Faaliyetinde Üreticilerin Eğitim Düzeylerinin Besi Performansı ve Karlılığa Etkisi Özet   PDF
Hayati KÖKNAROĞLU, Vecdi DEMİRCAN, Hasan YILMAZ, Zeynep DERNEK
 
Cilt 9, Sayı 2 (2014) Bombus Arısı (Bombus terrestris L.)’ nın Ticari Yetiştiriciliği İçin Temel Gereklilikler Özet   PDF
Ayhan GÖSTERİT, Fehmi GÜREL
 
Cilt 10, Sayı 1 (2015) Bombus terrestris Arısında Soya Unu ve Süt Tozu İçeren Polenin Yarayışlılığının Belirlenmesi Özet   PDF
Şehriban SAĞLAM, Ayhan GÖSTERİT
 
Cilt 4, Sayı 1 (2009) Bozovada yaygın olarak yetiştirilen antepfıstığı (Pistacia vera L.) ağaçlarının beslenme durumu Özet   PDF
İlhan KIZILGÖZ, Ece TUTAR, Erdal SAKİN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2016) Broylerlerde İn Ovo Teknik ve Ticari Uygulamaları Özet   PDF
Arzu ÜÇTEPE YİĞİT
 
Cilt 3, Sayı 1 (2008) Burdur İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Üyesi Keçicilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Özet   PDF
Said BİLGİNTURAN, Veysel AYHAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2010) Burdur İli Su Ürünleri Tüketimi Anket Uygulaması Özet   PDF
Hikmet ORHAN, Okan YÜKSEL
 
Cilt 12, Sayı 1 (2017) Burdur-Hacılar Köyü Taban Merasında Verim Ve Kalite Üzerine Gübrelemenin Etkileri Özet   PDF
Alparslan DEMİREL, Mevlüt TÜRK
 
Cilt 7, Sayı 1 (2012) Burdur’da Tarımı Yapılan Bazı Umbelliferae Türlerinin Uçucu yağ Oranı ve Bileşenlerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Arif ŞANLI, Tahsin KARADOĞAN, Hakan DALDAL
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012) Buğday (Triticum aestivum L.) ve Arpanın (Hordeum vulgare L.) Orta Anadolu Bölgesi’ndeki Üretim Potansiyeli Özet   PDF
Murat OLGUN, Saffet ERDOĞAN, İmren KUTLU, Nazife Gözde AYTER, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2009) Buğday Doku Kültüründe Alternatif Eksplant Kaynağı: Olgun Embriyo Özet   PDF
Murat AYDIN, Kamil HALİLOĞLU, Metin TOSUN
 
Cilt 12, Sayı 1 (2017) Bıldırcınların Yumurta Verimi Özelliklerinde Kanonik Korelasyon Analizi Özet   PDF
Çiğdem TAKMA, Yakut GEVREKÇİ, Abdullah Nuri ÖZSOY, Muzaffer ÇEVİK ÇEVİK
 
Cilt 11, Sayı 2 (2016) CBS ve LANDSAT Uydu Görüntüsü İle Beyşehir Gölü Havzası Toprak Kayıplarının RUSLE Metoduna Göre Tahmini Özet   PDF
Levent BAŞAYİĞİT, Gizem UÇAR, Mert DEDEOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 2 (2007) Changes in Sugar Contents of Fig Fruit (Ficus carica l. Cv. Bursa Siyahı) During Development Özet   PDF
Nilda ERSOY, Şadiye GÖZLEKÇİ, Lami KAYNAK
 
Cilt 6, Sayı 2 (2011) Cinsler Arası Melez Bir Turunçgil Popülasyonunda Çekirdeksizlik ve Çok Embriyoluluk Özelliklerinin İstatiksel ve Genetiksel Analizleri Özet   PDF
Mehtap SAHİN -CEVİK, Gloria A MOORE
 
Cilt 1, Sayı 1 (2006) Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Tarımsal Gelişmeler Özet   PDF
Zeynep DERNEK
 
Cilt 9, Sayı 1 (2014) Darı: Kimyasal Bileşimi ve İnsan Sağlığı Açısından Potansiyel Faydaları Özet   PDF
HÜSEYİN BOZ
 
Cilt 12, Sayı 1 (2017) Diyapoz Öncesi Beslemenin Bombus terrestris Ana Arılarının Diyapoz Sonrası Koloni Oluşturma Başarısı Üzerine Etkisi Özet   PDF
Barış TUNA, Ayhan GÖSTERİT
 
Cilt 11, Sayı 2 (2016) Domates Yetiştiriciliğinde Çiftlik Gübresi, Yeşil Gübre, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Verim ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri Özet   PDF
Zeki GÖKTEKİN, Hüsnü ÜNLÜ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2010) Domuz Ayrığında (Dactylis glomerata L.) Olgun Embriyodan Bitki Rejenerasyonu Özet   PDF
Esin ŞAHİN, Metin TOSUN, Kamil HALİLOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2008) Doğal Olarak Yetişen Tatlı Rezene (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce)’nin Farklı Büyüme ve Gelişme Dönemlerinde Uçucu Yağ Miktarı ile Bileşenlerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Arif ŞANLI, Tahsin KARADOĞAN, Hasan BAYDAR
 
Cilt 3, Sayı 2 (2008) Doğu Anadolu Bölgesinde Yumuşak Çekirdekli Meyvelerden İzole Edilen Pseudomonas syringae pv. syringae Strainlerinin Streptomisin Sülfata Karşı Duyarlılıkları ile Yağ Asidi Metil Esterleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Özet   PDF
Recep KOTAN, Kenan KARAGÖZ Kenan KARAGÖZ
 
Cilt 11, Sayı 1 (2016) Effects of Heterosis on Agronomically Important Traits of Oriental Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Hybrids Özet   PDF
Ahmet KINAY, Güngör YILMAZ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2014) Ege Bölgesi Tire İlçesi Mısır Plantasyonlarının Beslenme Durumlarının İncelenmesi Özet   PDF
Seda ERDOĞAN BAYRAM, Ömer Lütfü ELMACI
 
Toplam 249 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009