Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 9, Sayı 2 (2014) Ekim Öncesi Tohum Uygulamaları ve Azot Dozlarının Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşitlerinde Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Özet   PDF
Bekir ATAR, Zekeriya AKMAN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2013) Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Protein Oranının Üç Farklı Analiz Yöntemine Göre Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
MURAT OLGUN, ZEKİYE BUDAK BAŞÇİFTÇİ, NAZİFE GÖZDE AYTER, İMREN KUTLU, ARZU AKIN, YAŞAR KARADUMAN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2016) Ekmeklik Buğday Çeşit/hatlarında Tartılı Derecelendirme Yönteminin Kullanılabilirliği Özet   PDF
Murat OLGUN, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Nazife Gözde AYTER, Doğan AYDIN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2014) Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Bazı Kalite Parametrelerinin Farklı İstatistiki Metodlarla İncelenmesi Özet   PDF
Murat OLGUN, Özcan YORGANCILAR, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Nazife Gözde AYTER
 
Cilt 7, Sayı 1 (2012) EKMEKLİK BUĞDAYLARDA (ALVEOGRAF, FARİNOGRAF VE MİKSOGRAF) REOLOJİK ANALİZLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Özet   PDF
Seydi AYDOGAN, Aysun GÖÇMEN AKÇACIK, Mehmet ŞAHİN, Yüksel KAYA, Meltem Nisa GÖRGÜLÜ, Mehmet EKİCİ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013) Elmalarda Apikal Dominansi ve Apikal Kontrol Özet   PDF
Ersin ATAY, Fatma KOYUNCU,
 
Cilt 12, Sayı 1 (2017) Empirical Models Likely to be Used to Estimate the Evapotranspiration of Rosa Damascena Mill. Özet   PDF
Yusuf UÇAR, Soner KAZAZ, Figen ERASLAN İNAL, Hasan BAYDAR
 
Cilt 8, Sayı 2 (2013) Entisol ve Inceptisol Topraklarda Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile Tahmin Edilmesi Özet   PDF
MUSTAFA SAĞLAM
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012) Eskisehir’de Bodur Fasulye ile Karısık Ekilen Seker Mısırında Farklı Ekim Düzenlemelerinin Verim ve Verim Ögelerine Etkileri Özet   PDF
Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Engin KINACI
 
Cilt 7, Sayı 1 (2012) Eskişehir İli Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Görülen Virüs Hastalıklarının DAS-ELISA Yöntemiyle Belirlenmesi Özet   PDF
Nejla YARDIMCI, Handan ÇULAL-KILIÇ, Gözde ÜRGEN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2007) Esmer Sığırlarda Süt Verim Özelliklerine İlişkin Varyans Unsurlarının Tahmini Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Hikmet ORHAN, Ali KAYGISIZ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013) Farklı Ambalajlarda Muhafaza Edilen Hıyar (Cucumis sativus L.) Meyvelerinin Kalite Değişimleri Özet   PDF
Fatih ŞEN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2016) Farklı Azot Dozlarının Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.) Çeşitlerinin Çim Alan Performansı Üzerine Etkileri Özet   PDF
Mevlüt TÜRK, Kezban SÖZÖREN, Mehmet ALAGÖZ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013) Farklı Azot Kaynakları ve Vegetasyon Dönemleri Altında Rokanın (Eruca sativa Mill.) Tohum Verimi, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Değişimleri Özet   PDF
Dursun EŞİYOK, Mehmet Kadri BOZOKALFA, Süleyman KAVAK, Atnan UĞUR
 
Cilt 9, Sayı 2 (2014) Farklı Azot ve Fosfor Seviyelerinin Kuru Şartlarda Yetiştirilen Pelemir (Cephalaria Syriaca L.) Bitkisinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkisi Özet   PDF
Yusuf ARSLAN, İlhan SUBAŞI, Recep KODAŞ, Duran KATAR
 
Cilt 11, Sayı 1 (2016) Farklı Bölgelerde Yetişen Hicaznar (Prunica garanatum L.) Meyvelerinin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Ahmet GÜLER, Fatma YILDIRIM
 
Cilt 2, Sayı 2 (2007) Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi Özet   PDF
Ali ÖZBEK, Veysel AYHAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2010) Farklı Düzeylerde Katılan Treonin ve Lizin Aminoasidinin Etlik Civcivlerin Performans Ölçütleri Üzerine Etkisi Özet   PDF
Tugay AYAŞAN, Ferda OKAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2007) Farklı Düzeylerde Kullanılan L-Askorbik Asidin Buğday Kepekli Ekmeklerin Bazı Nitelikleri Üzerindeki Etkileri Özet   PDF
Halef DİZLEK, Hülya GÜL
 
Cilt 11, Sayı 1 (2016) Farklı Erirlikteki Tuz Cinslerine Sahip Sulama Suyu Tuz Düzeylerinin, Marul (Lactuca Sativa) Verimi Üzerine Etkileri Özet   PDF
Bayram KARAKOÇ, Sema KALE
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012) Farklı Gamma Işını Dozlarının Ekmeklik Buğdayda Fide Gelişimi Üzerine Etkisi Özet   PDF
Murat OLGUN, Nazife Gözde AYTER, İmren KUTLU, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ
 
Cilt 11, Sayı 1 (2016) Farklı Gelişme Kuvvetine Sahip 14Elma Anacının Yapraklarında Fenolik Bileşenlerin Değişimi Özet   PDF
Derya POLAT, Fatma YILDIRIM,
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013) Farklı Hatlardaki Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Farklı Kesim Yaşı ve Cinsiyetin Karkas Özelliklerine Etkisi Özet   PDF
Sezai ALKAN, Taki KARSLI, Kemal KARABAĞ, Aşkın GALİÇ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2014) Farklı Olgunlaşma Dönemlerinin Aspir (Carthamus tinctorius l.) Bitkisinin Yağ Orani ve Bileşimleri Üzerine Etkisi Özet   PDF
Duran KATAR, lhan SUBAŞI, Yusuf ARSLAN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2016) Farklı Sulama Suyu Tuzluluğu Koşullarında Değişik Hidrojel Dozlarının Mısır (Zea mays) Verimine Olan Etkilerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Burcu ARICAN, Sema KALE
 
Toplam 249 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009