Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 2 (2010) Domuz Ayrığında (Dactylis glomerata L.) Olgun Embriyodan Bitki Rejenerasyonu Özet   PDF
Esin ŞAHİN, Metin TOSUN, Kamil HALİLOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2008) Doğal Olarak Yetişen Tatlı Rezene (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce)’nin Farklı Büyüme ve Gelişme Dönemlerinde Uçucu Yağ Miktarı ile Bileşenlerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Arif ŞANLI, Tahsin KARADOĞAN, Hasan BAYDAR
 
Cilt 3, Sayı 2 (2008) Doğu Anadolu Bölgesinde Yumuşak Çekirdekli Meyvelerden İzole Edilen Pseudomonas syringae pv. syringae Strainlerinin Streptomisin Sülfata Karşı Duyarlılıkları ile Yağ Asidi Metil Esterleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Özet   PDF
Recep KOTAN, Kenan KARAGÖZ Kenan KARAGÖZ
 
Cilt 11, Sayı 1 (2016) Effects of Heterosis on Agronomically Important Traits of Oriental Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Hybrids Özet   PDF
Ahmet KINAY, Güngör YILMAZ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2014) Ege Bölgesi Tire İlçesi Mısır Plantasyonlarının Beslenme Durumlarının İncelenmesi Özet   PDF
Seda ERDOĞAN BAYRAM, Ömer Lütfü ELMACI
 
Cilt 9, Sayı 2 (2014) Ekim Öncesi Tohum Uygulamaları ve Azot Dozlarının Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşitlerinde Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Özet   PDF
Bekir ATAR, Zekeriya AKMAN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2013) Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Protein Oranının Üç Farklı Analiz Yöntemine Göre Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
MURAT OLGUN, ZEKİYE BUDAK BAŞÇİFTÇİ, NAZİFE GÖZDE AYTER, İMREN KUTLU, ARZU AKIN, YAŞAR KARADUMAN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2016) Ekmeklik Buğday Çeşit/hatlarında Tartılı Derecelendirme Yönteminin Kullanılabilirliği Özet   PDF
Murat OLGUN, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Nazife Gözde AYTER, Doğan AYDIN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2014) Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Bazı Kalite Parametrelerinin Farklı İstatistiki Metodlarla İncelenmesi Özet   PDF
Murat OLGUN, Özcan YORGANCILAR, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Nazife Gözde AYTER
 
Cilt 7, Sayı 1 (2012) EKMEKLİK BUĞDAYLARDA (ALVEOGRAF, FARİNOGRAF VE MİKSOGRAF) REOLOJİK ANALİZLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Özet   PDF
Seydi AYDOGAN, Aysun GÖÇMEN AKÇACIK, Mehmet ŞAHİN, Yüksel KAYA, Meltem Nisa GÖRGÜLÜ, Mehmet EKİCİ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013) Elmalarda Apikal Dominansi ve Apikal Kontrol Özet   PDF
Ersin ATAY, Fatma KOYUNCU,
 
Cilt 12, Sayı 1 (2017) Empirical Models Likely to be Used to Estimate the Evapotranspiration of Rosa Damascena Mill. Özet   PDF
Yusuf UÇAR, Soner KAZAZ, Figen ERASLAN İNAL, Hasan BAYDAR
 
Cilt 8, Sayı 2 (2013) Entisol ve Inceptisol Topraklarda Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile Tahmin Edilmesi Özet   PDF
MUSTAFA SAĞLAM
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012) Eskisehir’de Bodur Fasulye ile Karısık Ekilen Seker Mısırında Farklı Ekim Düzenlemelerinin Verim ve Verim Ögelerine Etkileri Özet   PDF
Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Engin KINACI
 
Cilt 7, Sayı 1 (2012) Eskişehir İli Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Görülen Virüs Hastalıklarının DAS-ELISA Yöntemiyle Belirlenmesi Özet   PDF
Nejla YARDIMCI, Handan ÇULAL-KILIÇ, Gözde ÜRGEN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2007) Esmer Sığırlarda Süt Verim Özelliklerine İlişkin Varyans Unsurlarının Tahmini Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Hikmet ORHAN, Ali KAYGISIZ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013) Farklı Ambalajlarda Muhafaza Edilen Hıyar (Cucumis sativus L.) Meyvelerinin Kalite Değişimleri Özet   PDF
Fatih ŞEN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2016) Farklı Azot Dozlarının Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.) Çeşitlerinin Çim Alan Performansı Üzerine Etkileri Özet   PDF
Mevlüt TÜRK, Kezban SÖZÖREN, Mehmet ALAGÖZ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013) Farklı Azot Kaynakları ve Vegetasyon Dönemleri Altında Rokanın (Eruca sativa Mill.) Tohum Verimi, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Değişimleri Özet   PDF
Dursun EŞİYOK, Mehmet Kadri BOZOKALFA, Süleyman KAVAK, Atnan UĞUR
 
Cilt 9, Sayı 2 (2014) Farklı Azot ve Fosfor Seviyelerinin Kuru Şartlarda Yetiştirilen Pelemir (Cephalaria Syriaca L.) Bitkisinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkisi Özet   PDF
Yusuf ARSLAN, İlhan SUBAŞI, Recep KODAŞ, Duran KATAR
 
Cilt 12, Sayı 2 (2017) Farklı Özellikteki Ekmeklik Çeşitlerinin Duyusal Analizler Yönünden Değerlendirilmesi Özet   PDF
Murat OLGUN, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Nazife Gözde AYTER, Doğan AYDIN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2016) Farklı Bölgelerde Yetişen Hicaznar (Prunica garanatum L.) Meyvelerinin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Ahmet GÜLER, Fatma YILDIRIM
 
Cilt 12, Sayı 2 (2017) Farklı Bitki Sıklıklarının Meryemana Dikeni (Silybum marianum L. Gaertn.) Bitkisinin Yağ Oranı ve Yağ Asitleri Kompozisyonu Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi Özet   PDF
Yusuf ARSLAN, Duran KATAR, İlhan SUBAŞI, Nimet KATAR
 
Cilt 2, Sayı 2 (2007) Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi Özet   PDF
Ali ÖZBEK, Veysel AYHAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2010) Farklı Düzeylerde Katılan Treonin ve Lizin Aminoasidinin Etlik Civcivlerin Performans Ölçütleri Üzerine Etkisi Özet   PDF
Tugay AYAŞAN, Ferda OKAN
 
Toplam 264 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009