Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 1 (2016) Gerberanın (Gerbera jamesonii Bolus) Yaprak ve Yaprak Sapından in vitro Adventif Sürgün rejenerasyonu Özet   PDF
Mahmut Mesut DİKER, Bekir ŞAN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2013) Guanonun Çimlenmeyi Teşviki ve Guano ve Su stresi Uygulamalarına Karşı Buğday Fidelerinin Verdiği Yanıtlar Özet   PDF
EDA TAŞCI, BURCU SEÇKİN DİNLER
 
Cilt 9, Sayı 1 (2014) Ham Pirina Yağının Biyodizel Potansiyelinin Araştırılması Özet   PDF
ABDURREZZAK AKTAŞ, SALİH ÖZER
 
Cilt 4, Sayı 1 (2009) Hasat Sonrası 1-Methylcyclopropane Uygulamalarının Farklı Sıcaklık Derecelerinde Depolanan Kavunlarda (Cucumis Melo L. Cv. Dellteks F1) Meyve Kalitesi Üzerine Olan Etkileri Özet   PDF
Mustafa SAKALDAŞ, Canan ÖZTOKAT KUZUCU, Kenan KAYNAŞ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2014) Hasat Sonrası Değerlendirme Şekillerine Göre Şeker Mısırın Tane Kalitesinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi Özet   PDF
Özlem ALAN, Engin KINACI, Gülcan KINACI, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Yasemin EVRENOSOĞLU, Kenan SÖNMEZ, İmren KUTLU
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012) Hasat Sonrası Putresin ve Salisilik asit Uygulamalarının Kirazın Soğukta Muhafazası Üzerine Etkisi Özet   PDF
Erdinç BAL
 
Cilt 10, Sayı 1 (2015) Havuç Yetiştiriciliğinde Bitki Aktivatörü ve Mikrobiyal Gübre Uygulamalarının Verim ve Bazı Fizikokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi Özet   PDF
Semih KİRACI, Hüseyin PADEM
 
Cilt 8, Sayı 2 (2013) Hayvan Barınaklarından Kaynaklanan Hava Kirleticiler ile İlgili Özet   PDF
İLKER KILIÇ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2010) Hayvan Beslemede Bacillus coagulans Bakterisinin Probiyotik Olarak Önemi Özet   PDF
Meltem AŞAN ÖZÜSAĞLAM
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012) In vitro Koşullarda Colt (Prunus avium X Prunus psudocerasus) Kiraz Anacının Sürgün Gelişimi, Klorofil ve Mineral Madde İçeriği Üzerine Tuz Stresinin Etkisi Özet   PDF
Evrim ARICI, Figen ERASLAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2010) Isparta Elma Bahçelerinden Toplanan Tetranychus urticae Koch. (Acarina:Tetranychidae) Popülasyonlarının Propargite ve Chyexatin’e Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi Özet   PDF
Sibel YORULMAZ, Pınar KAPLAN, Derya BOZTÜRK, Sultan ÇOBANOĞLU, Recep AY
 
Cilt 4, Sayı 2 (2009) Isparta Koşullarında Soyada Bakteri Aşılamasının Nodülasyona ve Dane Verimine Etkisi Özet   PDF
Ali COŞKAN, Erdinç İŞLER, Zeliha KÜÇÜKYUMUK, İbrahim ERDAL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2006) Isparta Populasyonundan Geliştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Nimet UYSAL, Hasan BAYDAR, Sabri ERBAŞ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2010) Isparta Yağlık Güllerinde (Rosa damascena) Strawberry latent ringspot virüsü Özet   PDF
Nejla YARDIMCI, Handan ÇULAL KILIÇ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2006) Isparta Yöresi Elma ve Kiraz Bahçelerinin Bor Beslenme Özet   PDF
R. Murat PEKER, İbrahim ERDAL
 
Cilt 6, Sayı 1 (2011) Isparta Yöresi Kiraz Bahçeleri Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Demir Miktarlarının Belirlenmesinde DTPA ve EDTA Test Yöntemlerinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Çiğdem BOYDAK, İbrahim ERDAL
 
Cilt 5, Sayı 2 (2010) Isparta Yöresindeki Meyve Bahçelerinde Kullanılan Sulama Yöntemlerinin Analizi Özet   PDF
Atılgan ATILGAN, Özge ÖZDEMİR, Hasan ÖZ, Abdullah KADAYIFÇI, Ulaş ŞENYİĞİT
 
Cilt 2, Sayı 1 (2007) Isparta İl Sınırları İçinde 1995-2003 Yılları Arasında Meydana Gelen Traktör ve Tarım İş Makineleri Kazalarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Davut AKBOLAT, Neslihan EVREN, Şevket YILMAZ
 
Cilt 11, Sayı 2 (2016) Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İle İlişkilerinin İncelenmesi Özet   PDF
Murat AKKURT, Hayati KÖKNAROĞLU
 
Cilt 5, Sayı 2 (2010) Isparta İli Mera Tahdit Çalışmaları Bitirilmiş Parsellerin CBS Ortamında Değerlendirilmesi Özet   PDF
Mehmet GENÇER, Levent BAŞAYİĞİT
 
Cilt 3, Sayı 2 (2008) Isparta İli Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması Özet   PDF
Levent BAŞAYİĞİT, Hüseyin ŞENOL
 
Cilt 1, Sayı 2 (2006) Isparta İli Orthoptera Faunası Üzerine Ön Bir Değerlendirme Özet   PDF
İsmail KARACA, Baran ASLAN, Ozan DEMİRÖZER, Yusuf KARSAVURAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2009) Isparta İli Pancar Ekim Alanlarında Fungal Hastalıkların ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi Özet   PDF
Hülya ÖZGÖNEN, Handan ÇULAL KILIÇ
 
Cilt 10, Sayı 2 (2015) Isparta İli Yalvaç İlçesi’nin Sosyo-Demografik Yapısı Özet   PDF
Hacer ÇELİK ATEŞ, Deniz SARICA, Kaan ERÇELEBİ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2011) Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Özet   PDF
Vecdi DEMİRCAN, Mürşide Çağla ÖRMECİ, Gözde KIZILYAR
 
Toplam 237 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009