Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 1 (2010) Isparta Elma Bahçelerinden Toplanan Tetranychus urticae Koch. (Acarina:Tetranychidae) Popülasyonlarının Propargite ve Chyexatin’e Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi Özet   PDF
Sibel YORULMAZ, Pınar KAPLAN, Derya BOZTÜRK, Sultan ÇOBANOĞLU, Recep AY
 
Cilt 12, Sayı 2 (2017) Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Buğdaygil Çim Bitkileri ve Karışımlarının Çim Alan Performanslarının Belirlenmesi Özet   PDF
Mehmet ALAGÖZ, Mevlüt TÜRK
 
Cilt 12, Sayı 2 (2017) Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Reyhan (Ocimum basilicum L.) Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Erdinç GÜNAY, isa TELCİ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2009) Isparta Koşullarında Soyada Bakteri Aşılamasının Nodülasyona ve Dane Verimine Etkisi Özet   PDF
Ali COŞKAN, Erdinç İŞLER, Zeliha KÜÇÜKYUMUK, İbrahim ERDAL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2006) Isparta Populasyonundan Geliştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Nimet UYSAL, Hasan BAYDAR, Sabri ERBAŞ
 
Cilt 12, Sayı 1 (2017) Isparta ve Burdur İli Domates Üretim Alanlarında Tomato chlorosis virus'un Nested-RT-PCR Yöntemiyle Tanılanması Özet   PDF
Nevin AKDURA YEŞİLYURT, Bayram ÇEVİK
 
Cilt 5, Sayı 2 (2010) Isparta Yağlık Güllerinde (Rosa damascena) Strawberry latent ringspot virüsü Özet   PDF
Nejla YARDIMCI, Handan ÇULAL KILIÇ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2006) Isparta Yöresi Elma ve Kiraz Bahçelerinin Bor Beslenme Özet   PDF
R. Murat PEKER, İbrahim ERDAL
 
Cilt 6, Sayı 1 (2011) Isparta Yöresi Kiraz Bahçeleri Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Demir Miktarlarının Belirlenmesinde DTPA ve EDTA Test Yöntemlerinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Çiğdem BOYDAK, İbrahim ERDAL
 
Cilt 5, Sayı 2 (2010) Isparta Yöresindeki Meyve Bahçelerinde Kullanılan Sulama Yöntemlerinin Analizi Özet   PDF
Atılgan ATILGAN, Özge ÖZDEMİR, Hasan ÖZ, Abdullah KADAYIFÇI, Ulaş ŞENYİĞİT
 
Cilt 2, Sayı 1 (2007) Isparta İl Sınırları İçinde 1995-2003 Yılları Arasında Meydana Gelen Traktör ve Tarım İş Makineleri Kazalarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Davut AKBOLAT, Neslihan EVREN, Şevket YILMAZ
 
Cilt 11, Sayı 2 (2016) Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İle İlişkilerinin İncelenmesi Özet   PDF
Murat AKKURT, Hayati KÖKNAROĞLU
 
Cilt 5, Sayı 2 (2010) Isparta İli Mera Tahdit Çalışmaları Bitirilmiş Parsellerin CBS Ortamında Değerlendirilmesi Özet   PDF
Mehmet GENÇER, Levent BAŞAYİĞİT
 
Cilt 3, Sayı 2 (2008) Isparta İli Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması Özet   PDF
Levent BAŞAYİĞİT, Hüseyin ŞENOL
 
Cilt 1, Sayı 2 (2006) Isparta İli Orthoptera Faunası Üzerine Ön Bir Değerlendirme Özet   PDF
İsmail KARACA, Baran ASLAN, Ozan DEMİRÖZER, Yusuf KARSAVURAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2009) Isparta İli Pancar Ekim Alanlarında Fungal Hastalıkların ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi Özet   PDF
Hülya ÖZGÖNEN, Handan ÇULAL KILIÇ
 
Cilt 10, Sayı 2 (2015) Isparta İli Yalvaç İlçesi’nin Sosyo-Demografik Yapısı Özet   PDF
Hacer ÇELİK ATEŞ, Deniz SARICA, Kaan ERÇELEBİ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2011) Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Özet   PDF
Vecdi DEMİRCAN, Mürşide Çağla ÖRMECİ, Gözde KIZILYAR
 
Cilt 8, Sayı 2 (2013) Isparta İlinde Bulunan Elma Bahçelerinin Bitki Besleme Yönünden Değerlendirilmesi Özet   PDF
KADİR UÇGUN, SAİT GEZGİN
 
Cilt 9, Sayı 1 (2014) Isparta İlinde Ilıman İklim Meyve Türlerinde Sertifikalı Fidan Üretimi Yapan İşletmelerinin Teknik Yapısı Özet   PDF
ULUKAN BÜYÜKARIKAN, MEVLÜT GÜL
 
Cilt 10, Sayı 2 (2015) Isparta İlindeki Geleneksel ve Serbest Tip Ekmek Üreten Fırınların Teknik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Özet   PDF
Hülya GÜL, Mevlüt GÜL, Bekir Sıtkı ŞİRİKÇİ, Sultan ACUN, Fatma HAYIT
 
Cilt 1, Sayı 2 (2006) Isparta İlinin Tarımsal Yapısı, Üretimi ve Gelişme Potansiyeli Özet   PDF
Hasan YILMAZ, Vecdi DEMİRCAN, Zeynep DERNEK
 
Cilt 10, Sayı 1 (2015) Isparta’da Yeryüzüne Ulaşan Güneş Işınımının Modellenmesi Özet   PDF
Recep KÜLCÜ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2014) Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Haftalık Yumurta Ağırlığına ait Genetik ve Fenotipik Parametrelerin Şansa Bağlı Regresyon ve Tekrarlamalı Model Kullanılarak Tahmin Edilmesi Özet   PDF
ABDULLAH NURİ ÖZSOY
 
Cilt 6, Sayı 2 (2011) Japon Bıldırcınlarında Sürü Yaşı ve Kuluçkalık Yumurta Depolama Süresi: 1. Koyu Ak Özellikleri Üzerine Etkileri Özet   PDF
Esra KAYA, Sedat AKTAN
 
Toplam 264 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009