Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 2 (2016) Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İle İlişkilerinin İncelenmesi Özet   PDF
Murat AKKURT, Hayati KÖKNAROĞLU
 
Cilt 5, Sayı 2 (2010) Isparta İli Mera Tahdit Çalışmaları Bitirilmiş Parsellerin CBS Ortamında Değerlendirilmesi Özet   PDF
Mehmet GENÇER, Levent BAŞAYİĞİT
 
Cilt 3, Sayı 2 (2008) Isparta İli Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması Özet   PDF
Levent BAŞAYİĞİT, Hüseyin ŞENOL
 
Cilt 1, Sayı 2 (2006) Isparta İli Orthoptera Faunası Üzerine Ön Bir Değerlendirme Özet   PDF
İsmail KARACA, Baran ASLAN, Ozan DEMİRÖZER, Yusuf KARSAVURAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2009) Isparta İli Pancar Ekim Alanlarında Fungal Hastalıkların ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi Özet   PDF
Hülya ÖZGÖNEN, Handan ÇULAL KILIÇ
 
Cilt 10, Sayı 2 (2015) Isparta İli Yalvaç İlçesi’nin Sosyo-Demografik Yapısı Özet   PDF
Hacer ÇELİK ATEŞ, Deniz SARICA, Kaan ERÇELEBİ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2011) Isparta İlinde Ailelerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Özet   PDF
Vecdi DEMİRCAN, Mürşide Çağla ÖRMECİ, Gözde KIZILYAR
 
Cilt 8, Sayı 2 (2013) Isparta İlinde Bulunan Elma Bahçelerinin Bitki Besleme Yönünden Değerlendirilmesi Özet   PDF
KADİR UÇGUN, SAİT GEZGİN
 
Cilt 9, Sayı 1 (2014) Isparta İlinde Ilıman İklim Meyve Türlerinde Sertifikalı Fidan Üretimi Yapan İşletmelerinin Teknik Yapısı Özet   PDF
ULUKAN BÜYÜKARIKAN, MEVLÜT GÜL
 
Cilt 10, Sayı 2 (2015) Isparta İlindeki Geleneksel ve Serbest Tip Ekmek Üreten Fırınların Teknik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Özet   PDF
Hülya GÜL, Mevlüt GÜL, Bekir Sıtkı ŞİRİKÇİ, Sultan ACUN, Fatma HAYIT
 
Cilt 1, Sayı 2 (2006) Isparta İlinin Tarımsal Yapısı, Üretimi ve Gelişme Potansiyeli Özet   PDF
Hasan YILMAZ, Vecdi DEMİRCAN, Zeynep DERNEK
 
Cilt 10, Sayı 1 (2015) Isparta’da Yeryüzüne Ulaşan Güneş Işınımının Modellenmesi Özet   PDF
Recep KÜLCÜ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2014) Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Haftalık Yumurta Ağırlığına ait Genetik ve Fenotipik Parametrelerin Şansa Bağlı Regresyon ve Tekrarlamalı Model Kullanılarak Tahmin Edilmesi Özet   PDF
ABDULLAH NURİ ÖZSOY
 
Cilt 6, Sayı 2 (2011) Japon Bıldırcınlarında Sürü Yaşı ve Kuluçkalık Yumurta Depolama Süresi: 1. Koyu Ak Özellikleri Üzerine Etkileri Özet   PDF
Esra KAYA, Sedat AKTAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2012) Japon Bıldırcınlarında Sürü Yaşı ve Kuluçkalık Yumurta Depolama Süresi: 2. Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkileri Özet   PDF
Esra KAYA, Sedat AKTAN
 
Cilt 9, Sayı 1 (2014) Kaba Yem Kaynağı Olarak Hidroponik Arpa Çimi Üretiminde Kuru Madde ve Ham Protein Verimleri Üzerine Farklı Uygulamaların Etkileri Özet   PDF
MUHAMMET KARAŞAHİN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2016) Kadife Çiçeği ve Gül Taç Yaprakları Demleme Çaylarında Ön Çimlendirme Uygulamalarının Biberde Çimlenme ve Çıkış Üzerine Etkileri Özet   PDF
Burcugül ÖZTAŞ TEKSAN, Süleyman KAVAK
 
Cilt 12, Sayı 1 (2017) Kaempferol’ün Başak Yanıklığı Etmeni Fusarium culmorum’un Üremesi ve Toksin Üretimi Üzerine Olan Etkileri Özet   PDF
Özlem SEFER, Emre YÖRÜK, Elif Sedef DEVELİ, Işıl Melis ZÜMRÜT, Ayşe Server SEZER, Zeynep KONUKÇU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2008) Kahramanmaraş Bölgesi Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri: I. Yetiştirme Uygulamaları Özet   PDF
Ali KAYGISIZ, Ramazan TÜMER, Hikmet ORHAN, Yusuf VANLI
 
Cilt 1, Sayı 2 (2006) Kahramanmaraş Yöresi Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Yönden Özet   PDF
Saadettin PAKSOY, Atılgan ATILGAN, Adil AKYÜZ, Yıldırım KUMOVA
 
Cilt 2, Sayı 2 (2007) Kahramanmaraş İli Kışlak ve Buğday Alanlarında Süne Ergin Parazitoid (Diptera; Tachinidae) Türleri ile Parazitleme Oranlarının Belirlenmesi Özet   PDF
Mahmut İSLAMOĞLU, Serpil KORNOŞOR
 
Cilt 6, Sayı 2 (2011) Kanatlı Hayvan Islahında Akrabalık ve SAS Programı ile Akrabalık Matrislerinin Oluşturulması Özet   PDF
Doğan NARİNÇ, Emre KARAMAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2012) Kanatlı Hayvanlarda Verime Dönüşmeyen Yem Özet   PDF
Cevdet Gökhan TÜZÜN, Sedat AKTAN
 
Cilt 9, Sayı 1 (2014) Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench)’ın Verim ve Mineral Besin İçeriği: Hasat Zamanının Etkisi Özet   PDF
NİMET KARA
 
Cilt 2, Sayı 2 (2007) Karma Yem Üretiminde Değirmen Tipi, Öğütme Derecesi ve Karıştırma Süresinin Broyler Performansı Üzerine Etkisi Özet   PDF
Serkan ATEŞ, Veysel AYHAN
 
Toplam 249 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009